In 2017 heeft Mart Nijboer onderzoek gedaan naar hoe jongeren uit Norg hun vrijetijd beleven. Dit is de samenvatting van zijn onderzoek:

Vanuit verschillende hoeken is naar voren gekomen dat er voor jongeren in Norg en omstreken weinig te doen zou zijn. Naar aanleiding van dit vraagstuk is dit onderzoek naar de vrijetijdsbehoeften- en wensen van jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar, in Norg en omstreken opgezet. En is gekeken naar verbanden en verschillen tussen leeftijd en vrijetijdsbehoeften- en wensen. Tevens is de verdieping gezocht en zijn conclusies en aanbevelingen gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van triangulatie, een combinatie van literatuuronderzoek, deskresearch en fieldresearch.

Uit de resultaten vanuit literatuuronderzoek en deskresearch is het volgende gebleken:
– Jongeren spreken nauwelijks met elkaar af
– Communicatie verloopt via onlinekanalen
– Norg vergrijst in de loop der jaren, minder jongeren in de toekomst
– 16 en 17-jarigen zijn nauwelijks zichtbaar in het straatbeeld
– Organisaties weten jongeren niet goed te bereiken en op een juiste wijze aan te spreken

Uit de resultaten vrijetijdsbehoeften is het volgende gebleken:
– Jongeren zijn onbekend met het huidige aanbod van voorzieningen en activiteiten
– Organisaties sluiten niet aan bij de belevingswereld van jongeren
– Er is behoefte aan een ontmoetingsplek in het centrum of in de Brinkhof van Norg
– Er is behoefte aan feesten en uitgaansmogelijkheden
– Er is behoefte aan een variatie van activiteiten, waaronder een variatie in workshops
– Activiteiten moeten speciaal blijven en niet vaker dan één keer maand of één keer per twee weken plaatsvinden

Naar aanleiding van de resultaten is een aantal aanbevelingen opgesteld om het volgende te kunnen
realiseren:
– Het opzetten van een activiteitenladder en agenda
– Meer prioriteit leggen op jongeren
– Op een andere wijze communiceren richting de doelgroep
– Het oprichten van een jongerenbestuur
– Een samenwerkingsverband aangaan met betrokken organisaties en ondernemers
– Het opzetten van een digitaal jongeren platform
WiN kan met de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit deze studie het jongerenbeleid herzien en zo beter inspelen op de vrijetijdsbehoeften- en wensen van de doelgroep.

Lees hier de hele scriptie